Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Dotacja dla Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie

Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Powiatu Wschowskiego przyznał dotację dla Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie na zadanie publiczne: „Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych” w wys. 45.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/189/2021 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r. poz. 2659) oraz Uchwałą Nr XXXVII/249/2022 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2023.

Zakres rzeczowy robót w Powiecie Wschowskim będzie obejmował:

  • konserwację rowu R-S w miejscowości Przyczyna Górna gm. Wschowa,
  • konserwację rowu R-B32 w miejscowości Siedlnica gm. Wschowa,
  • konserwację rowu R-C w miejscowości Kowalewo gm. Szlichtyngowa,
  • konserwację rowu R-OK-A w miejscowości Droniki gm. Sława,
  • konserwację rowu R-MO-1 w miejscowości Krążkowo gm. Sława.

 

 

Translate »