Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Uroczyste ślubowanie pracownika samorządowego

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 27 stycznia 2023 roku w obecności pracodawcy Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego odbyło się ślubowanie pracownika samorządowego, który po okresie służby przygotowawczej i pomyślnie zdanym egzaminie podejmuje pracę w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego we Wschowie.

Zgodnie z art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych Pani Małgorzata Golimowska-Kujawa złożyła uroczyste ślubowanie o następującej treści: 
„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”. „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Translate »