Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Nowy autobus dla uczniów z niepełnosprawnościami

Print Friendly, PDF & Email

26 stycznia 2023 roku Starosta Wschowski Andrzej Bielawski uroczyście przekazał autobus dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie.

W uroczystości udział wzięli Dyrektor PFRON Oddział Zielona Góra Andrzej Gonia, Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta, Wicedyrektorki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie Karolina Jędrzychowska i Justyna Krzyżańska, uczniowie i nauczyciele tejże placówki oraz zaproszeni goście.

Zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby SOSW we Wschowie został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Łączna wartość zakupu autobusu wyniosła 387.450,00 zł i została sfinansowana ze środków:
1. PFRON w wysokości 239.142,75 zł
2. Powiatu Wschowskiego w wysokości 148.307,25 zł.

Zadanie ma na celu zmniejszenie barier transportowych, z którymi borykają się uczniowie z niepełnosprawnościami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie, w tym ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną i ze sprzężeniami.

Zakupiony 21 osobowy autobus Mercus Mercedes Benz Sprinter przystosowany jest do przewozu 19 osób z niepełnosprawnościami w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich.

Samochód dostarczyła firma TRUCK IMPORT-EXPORT WYNAJEM Sp. z o. o. z Warszawy.

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski podziękował Dyrektorowi PFRONu, bo dzięki nowemu autobusowi poprawi się bezpieczeństwo i codzienny komfort przewozu dzieci i młodzieży do SOSW we Wschowie.

Translate »