drukuj drukuj

2023 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/242/2022 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” opublikowana 2 grudnia 2022 r. w Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2471.

Uchwała