Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Uchwalono budżet na 2023 rok podczas XXXVII sesji Rady Powiatu Wschowskiego

Print Friendly, PDF & Email

19 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu Wschowskiego.

Przed rozpoczęciem posiedzenia, delegacja Harcerzy na czele z Komendantem Hufca ZHP Wschowa Michaliną Kuciewicz przekazała władzom samorządowym Betlejemskie Światło Pokoju.

Rozszerzono porządek obrad  o punkt podjęcie uchwały nr X/54/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Powiatu Wschowskiego i podjęto uchwałę.

Podczas obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym i podjęli następujące uchwały w sprawie:
– ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od  usunięcia pojazdu w 2023 roku;
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2022 – 2030;
– zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2022;
– uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2023 – 2032;
– uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2023.

 

 

Translate »