Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Zajęcia treningu umiejętności społecznej

Print Friendly, PDF & Email

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie realizowany jest pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”, finansowany  ze środków PFRON. W ramach projektu uczestnicy – absolwenci naszej szkoły uczestniczą w zajęciach  treningu umiejętności społecznej.

Prowadzone zajęcia mają na celu nauczenie prawidłowych postaw społecznych. Efektem pracy jest właściwe zachowanie uczestników w sytuacjach dnia codziennego. Dzięki przyznanej dotacji możliwe jest organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wyjść do kawiarni, sklepu. Uczestnikom daje to poczucie spełnienia i satysfakcji, że mogą i potrafią. Praca w grupie buduje prawidłowe relacje, często nawiązywane są przyjaźnie. Budowanie pozytywnej samooceny wśród uczestników to rozwijanie świadomości różnic i podobieństw. To wyszukiwanie tego, co nas łączy i uczenie akceptowania tego, co nas różni.  U nas każdy jest ważny, każdy wnosi swoją cząstkę w znakomite funkcjonowanie grupy. Każdy posiada cechy, które czynią go wyjątkowym.

Źródło: SOSW we Wschowie 

Translate »