Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Lekcja WOS-u w starostwie

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 14 grudnia 2022 roku w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie do Starostwa Powiatowego we Wschowie zawitali uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie wraz z nauczycielem Panem Jackiem Szaferskim.

Celem wizyty było zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania urzędu oraz rolą i zadaniami jakie wykonuje samorząd powiatowy.

Uczniów, w sali konferencyjnej, przywitali Starosta Wschowski Andrzej Bielawski i Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta. Wicestarosta przedstawił uczniom strukturę samorządu terytorialnego i krótko omówił zasady funkcjonowania poszczególnych wydziałów, natomiast naczelnicy zaprezentowali podstawowe działania komórek organizacyjnych.

Wizyta w Starostwie Powiatowym we Wschowie z pewnością była wartościową lekcją, która przyczyni się do pogłębienia wiedzy o samorządzie powiatowym.

Translate »