Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich – start już 17.10

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z oczekiwaniami rolników wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podjął decyzję, aby uruchomić wypłatę zaliczek już 17 października 2022 r.

Zgodnie z przepisami unijnymi wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia br. rozpocznie się realizacja pozostałych kwot płatności za 2022 r.

Z inormacji uzyskanych z Biura Powiatowego ARiMR we Wschowie: „Na terenie Powiatu Wschowskiego w kampanii 2022 roku wpłyneło 1170 wniosków o dopłaty obszarowe, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami to 1146 wniosków, na działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 66 wniosków, dofinansowanie na działanie „Rolnictwo ekologiczne” 23 wnioski, a o płatności w ramach działania Dobrostan zwierząt 22 wnioski, natomiast o wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych złożono 54 wnioski. Na dzień dzisiejszy o pełnych kwotach dopłat bezposrednich jakie wpłyną do producentów rolnych z naszego powiatu jeszcze nie można mówić, gdyż trwają prace na rozpatrywaniem  złożonych wniosków, jednak co do porzedniego roku można podać, iż na terenie Powiatu Wschowskiego wypłacono dopłaty w wysokości ponad 104 milionów złotych, z czego ponad 73 miliony dotyczyły dopłat do działania dobrostan zwierząt” – Robert Alefierowicz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR we Wschowie.

Wysokość zaliczek

Zaliczki będą realizowane w maksymalnej wysokości przewidzianej w przepisach unijnych, tj. :
– 70 proc. w przypadku płatności bezpośrednich (oraz przejściowego wsparcia krajowego);
– 85 proc. w przypadku płatności PROW.

Na które płatności można otrzymać zaliczkę?

Zaliczki będą wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE).

W przypadku PROW zaliczki będą wypłacane dla:
– poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” PROW 2014–2020;
– działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” PROW 2014–2020;
– działania „Rolnictwo ekologiczne” PROW 2014–2020;
– działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” PROW 2014–2020;
– działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” PROW 2007–2013.

Podstawa prawna: Rozporządzenia stanowiące podstawę prawną do realizacji zaliczek zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw: poz. 2011, poz. 2036, poz. 2043.

Źródło: www.arimr.gov.pl 

Translate »