Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Przebudowa dróg powiatowych we Wschowie i Starych Drzewcach

Print Friendly, PDF & Email

Przebudowa sześciu dróg powiatowych: we Wschowie pięć dróg w mieście o łącznej długości 1.202 m, tj. ulice Podgórna, Spokojna, Piłsudskiego, Polna, Ogrodowa (zakres: wymiana chodników, poszerzenie jezdni ulic do parametrów zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, wymiana nawierzchni jezdni z masy asfaltowej na podbudowie i warstwach konstrukcyjnych, budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej pasy drogowe, oznakowanie poziome i pionowe) oraz w Starych Drzewcach jedna droga nr 1011F (zakres: budowa chodnika o długości 315 m i szerokości 2,5 m).

Dofinansowanie: 4 314 791,61 zł

 

Translate »