Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Uwaga! Stowarzyszenia i Fundacje – nowy obowiązek!

Print Friendly, PDF & Email
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) stowarzyszenia, które wpisane są do Krajowego Rejestru Sądowego muszą dokonać wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
 
CRBR ma głównie za zadanie gromadzić dokładne i aktualne dane o beneficjentach rzeczywistych, co ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Rejestr jest publiczny i umożliwia każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, a także zapewnia większą kontrolę informacji przez społeczeństwo obywatelskie oraz przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.
 
Stowarzyszenia, podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, zobowiązane są do zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku.
 
Zgłoszenia do rejestru dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji stowarzyszenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na stronie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (crbr.podatki.gov.pl), wybierając kafelek „Utwórz zgłoszenie”, a następnie podając NIP organizacji i w okienku „forma organizacyjna” z rozwijanej listy wybieramy odpowiednią formę prawną naszej organizacji – klikamy „dalej”.
 
Więcej informacji można uzyskać pod linkami:

Translate »