Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Starosta Wschowski udostępnia geodezyjne e-usługi

Print Friendly, PDF & Email

Starosta Wschowski informuje, że w ramach projektu ”Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”  realizowanego przez Związek Powiatów Lubuskich, serwis Geoportal Powiatu Wschowskiego został rozbudowany o kolejne e-usługi.

Aktualnie posiadane moduły umożliwiają obsługę osób fizycznych, inwestorów, projektantów, podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, rzeczoznawców majątkowych, geodetów, komorników sądowych oraz podmiotów realizujących zadania publiczne, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Warunkiem korzystania z e-usług jest założenie konta, które umożliwia złożenie stosownego wniosku. Wniosek ten zostanie automatycznie zarejestrowany w systemie i na jego podstawie zostanie wygenerowany dokument obliczenia opłaty. Po uiszczeniu naliczonej opłaty, system wygeneruje do pobrania wnioskowane dokumenty lub dane. Przy czym, w przypadku potrzeby uzyskania dokumentów związanych z danymi osobowymi, które podlegają ochronie, wymagana będzie weryfikacja przez pracownika urzędu na etapie identyfikacji uprawnionego podmiotu.

Geoportal dostępny jest pod adresem wschowa.geoportal2.pl

Translate »