Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Umowa na nadzór inwestorski podpisana

Print Friendly, PDF & Email

Podpisaliśmy z Panem Tomaszem Łosiem, właścicielem firmy M-KA Projekt ze Sławy umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania rozbudowy drogi powiatowej Sława – Krzepielów Etap I Sława – Lipinki– informuje Starosta Wschowski Andrzej Bielawski.

Wykonanie tej największej w historii powiatu inwestycji drogowej jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wsparcia Gminy Sława i budżetu Powiatu.

Koszt realizacji wyniesie 13 735 112,69 zł i obejmie m.in. wykonanie dokumentacji technicznej (w tym uzyskanie pozwoleń), rozbudowę i poszerzenie drogi powiatowej o długości 3869 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę i przebudowę chodników, pobocza oraz rowów drogowych, zaprojektowanie i budowę kanalizacji deszczowej w m. Lipinki, budowę zatok autobusowych, miejsc postojowych, zjazdów na drogi wewnętrzne, publiczne i indywidualne, budowę nowych przepustów pod drogą oraz budowę 4 przejść dla pieszych wyposażonych w oświetlenie i oznakowanie aktywne.

We wrześniu 2021r. Starosta Wschowski Andrzej Bielawski wraz z Wicestarostą Waldemarem Starostą podpisali umowę z wykonawcą zadania, Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego z Głogowa.  Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” powstanie  w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

Translate »