Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Informacja o Starostwie Powiatowym we Wschowie w tekście odczytywalnym maszynowo

Print Friendly, PDF & Email

Podstawowe informacje o Starostwie Powiatowym we Wschowie

 • Starostwo Powiatowe we Wschowie znajduje się przy Placu Kosynierów 1c.
 • W budynku znajduje się również Sąd Rejonowy, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
 • Możesz załatwić sprawy urzędowe elektronicznie, więcej informacji na stronie: www.wschowa.info

Zadania Starostwa Powiatowego we Wschowie

W Starostwie Powiatowym działa:

 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów, który wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów określone we właściwych przepisach prawa.
 • Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, który zajmuje się gospodarką nieruchomościami, ewidencją gruntów i budynków, sprzedażą map i informacji z zasobu, wypisami i wyrysami z ewidencji gruntów i budynków, dokumentacją geodezyjną i kartograficzną.
 • Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych obsługuje Radę Powiatu i Zarząd Powiatu; zajmuje się sprawami społecznymi, promocją powiatu, funduszami zewnętrznymi, zamówieniami publicznymi, księgowością edukacji, kadrami oświaty, kadrami urzędu, współpracą z organizacjami pozarządowymi.
 • Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska zajmuje się m.in. wydawaniem pozwolenia na budowę i gospodarowaniem odpadami.
 • Wydział Finansowy zajmuje się m.in. budżetem powiatu.
 • Wydział Komunikacji i Dróg rejestruje pojazdy, wydaje prawo jazdy, zajmuje się drogami powiatowymi.
 • Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej m.in. kontroluje jednostki organizacyjne powiatu, współpracuje z Komisją Rewizyjną, analizuje wydatki Starostwa.
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego jest odpowiedzialny m.in. za zapobieganie klęskom żywiołowym i planowanie i realizację zadań obronnych w powiecie.

Dostępność Starostwa Powiatowego we Wschowie dla osób ze szczególnymi potrzebami

 • Dla osób ze szczególnymi potrzebami preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe.
 • Do budynku prowadzą 2 wejścia. Przy każdym głównym wejściu na zewnątrz budynku należy pokonać jeden stopień schodów. Przy budynku znajduje się podjazd dla wózków. Wokół budynku wyznaczono miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku trzykondygnacyjnym znajduje się winda z komunikatami głosowymi i oznaczeniami w alfabecie Braille’a. Winda posiada parametry umożliwiające korzystanie osobom na wózkach.
 • Na parterze budynku mieści się toaleta przystosowana do wymagań osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (z wyjątkiem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku Starostwa nie ma systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • W Wydziale Komunikacji i Dróg zamontowano pętlę indukcyjną stanowiskową, której celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Osoby niesłyszące/słabo słyszące, mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w urzędzie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na 3 dni robocze przed wizytą i wybrać jeden ze sposobów dokonania zgłoszenia potrzeby skorzystania z usługi:
 1. wysłanie maila pod adres: b.szymanska@powiat.wschowa.com.pl
 2. wysłanie wiadomości sms/mms pod numer tel. 697 434 722
 3. telefonicznie pod numerem tel. 65 540 22 09.

Kontakt ze Starostwem Powiatowym we Wschowie

 • poczta tradycyjna na adres:

Starostwo Powiatowe we Wschowie, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa

 • e-mail na adres: powiat@wschowa.com.pl
 • elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spwschowa/skrytka
 • kontakt telefoniczny: 65 540 48 00
 • skrzynka podawcza na parterze budynku
 • osobiście z pracownikiem wydziału w poniedziałek w godzinach 7.00-16.00,

we wtorek, środę, czwartek w godzinach 7.00-15.00 oraz w piątek w godzinach 7.00-14.00

Translate »