Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Mostek w Radzyniu wyremontowany

Print Friendly, PDF & Email

Zakończyły się prace naprawcze uszkodzonego obiektu mostowego przy ul. Słonecznej w Radzyniu w ciągu drogi powiatowej Nr 1019F. Zarząd Powiatu Wschowskiego mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego na tym odcinku, podjął decyzję o pilnym wykonaniu prac modernizacyjnych.

Zlecono m.in. rozebranie zniszczonej nawierzchni drewnianej  oraz chodników, wbudowanie nowych desek, wykonanie chodników oraz konserwacja pomostu i chodników. Po zakończeniu prac Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta oceniał efekty robót naprawczych.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Mardach Marcin Grabski  z Lubogoszczy. Koszt przeprowadzonej przebudowy wyniósł 14 760,00 zł brutto.

Dostępność komunikacyjna oraz bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców jest dla nas niezwykle ważne, dlatego aktywnie zabiegamy o kolejne dofinansowania, dzięki którym poprawiamy infrastrukturę drogową w Powiecie Wschowskim  – informuje Starosta Wschowski Andrzej Bielawski.

W ostatnich dniach Powiat Wschowski otrzymał promesę na dwie inwestycje drogowe, które zostaną zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Za kwotę 13 106 889,94 zł zostanie wykonana:

 -przebudowa z rozbudową dróg powiatowych nr 1012F i 1054F w Osowej Sieni i Dębowej Łęce – etap 1,

-przebudowa sześciu dróg powiatowych – 5 ulic we Wschowie (Podgórna, Spokojna, Piłsudskiego, Polna, Ogrodowa) oraz w Starych Drzewcach.

Translate »