Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Umowa na przebudowę dachu sali gimnastycznej w Staszicu podpisana

Print Friendly, PDF & Email

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski wraz z Wicestarostą Wschowskim Waldemarem Starostą podpisali umowę na przebudowę dachu sali gimnastycznej na terenie I Zespołu Szkól im. Stanisława Staszica we Wschowie. Protokolarnie plac budowy przekazał Dyrektor jednostki Piotr Wieland.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 339 892,58 zł.  Na to zadanie pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach programu Lubuska Baza Sportowa w kwocie 85 000,00 zł.

Zakres prac obejmie m.in. rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego, wykonanie impregnacji ogniochronnej elementów drewnianych więźby dachowej, ułożenie pokrycia z dachówki karpiówki żłobkowanej, wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej, przemurowanie fragmentów kominów wentylacyjnych.

Wykonawcą robót jest Zakład Budownictwa Ogólnego Henryk i Jacek Kowalczykowscy S. C. Firma na wykonanie prac ma 45 dni od dnia podpisania umowy.

Sprawy oświaty i polepszenie warunków nauczania w powiatowych szkołach są niezwykle ważne dla Zarządu Powiatu Wschowskiego, dlatego niezwykle cieszy fakt uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę dachu i wymianę okien w budynku głównym I Zespołu Szkół we Wschowie w kwocie 1 786 480,00 zł.

Translate »