Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Miliony na inwestycje w Powiecie Wschowskim! Środki z Polskiego Ładu rozdane!

Print Friendly, PDF & Email

 

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pilotażowego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Pozyskaliśmy blisko 15 000 000,00 – informuje Starosta Wschowski Andrzej Bielawski. W ramach Polskiego Ładu złożyliśmy 3 wnioski, które dotyczą najbardziej pilnych potrzeb inwestycyjnych w Powiecie Wschowskim. Uznaliśmy, że te przedsięwzięcia mają realne szanse na uzyskanie dofinansowania.

Z pozyskanych środków zostaną zrealizowane następujące inwestycje:

1.przebudowa dachu i wymiana okien w budynku I Zespołu Szkół we Wschowie, przewidywana wartość inwestycji ponad 2 100 000,00 zł – kwota dofinansowania 1 786 480,00 zł. Zadanie to obejmuje m.in. przebudowę dachu budynku szkolnego I Zespołu Szkół we Wschowie, w tym: rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego, ułożenie pokrycia z dachówki karpiówki, ułożenie izolacji z wełny mineralnej, wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów oraz wymianę stolarki okiennej z PCV 58 szt. i drzwi wejściowych.

2.przebudowa z rozbudową dróg powiatowych nr 1012F i 1054F w Osowej Sieni i Dębowej Łęce – etap 1, przewidywana wartość inwestycji ponad 9 254 840 zł – kwota dofinansowania 8 792 098,00 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową drogi nr 1012F Dębowa Łęka-Osowa Sień o długości ok. 3100 m wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej o szer. 2,5-3 m oraz drogi nr 1054F Osowa Sień-Wincentowo o długości ok. 500 m. Jezdnie dróg zostaną poszerzone do 6 m, wykonana zostanie nawierzchnia z masy asfaltowej na podbudowie i warstwach konstrukcyjnych, przejścia dla pieszych z oświetleniem solarnym, zatoki autobusowe, oznakowanie poziome i pionowe, kanalizacja deszczowa. Inwestycja w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

3.przebudowa sześciu dróg powiatowych: we Wschowie pięć dróg w mieście o łącznej długości 1.2020 m, tj. ulice Podgórna, Spokojna, Piłsudskiego, Polna, Ogrodowa (zakres: wymiana chodników, poszerzenie jezdni ulic do parametrów zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, wymiana nawierzchni jezdni z masy asfaltowej na podbudowie i warstwach konstrukcyjnych, budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej pasy drogowe, oznakowanie poziome i pionowe) oraz w Starych Drzewcach droga nr 1011F (zakres: budowa chodnika o długości 315 m i szerokości 2,5 m). Przewidywana wartość inwestycji 4 541 885,00 zł – kwota dofinansowania 4 314 792,00 zł.

Wymienione inwestycje zostaną zrealizowane z udziałem środków własnych Powiatu.

Pozyskanie środków na wszystkie trzy inwestycje jest ogromnym sukcesem i cieszy mnie ogromnie, biorąc pod uwagę ilość wniosków ubiegających się o wsparcie – dodaje Starosta Wschowski. W obecnej kadencji Zarząd Powiatu Wschowskiego konsekwentnie realizuje zamierzone cele i aktywnie zabiega o dofinansowania. W ostatnim czasie pozyskaliśmy m.in. środki z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na przebudowę drogi Stare Strącze – Lipinki.

 

Translate »