Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Kolejne miliony na drogę powiatową

Print Friendly, PDF & Email

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski wraz z Wicestarostą Waldemarem Starostą podpisali w Departamencie Rozwoju Programów Obszarów Wiejskich w Zielonej Górze umowę o przyznanie pomocy udzielonej przez samorząd Województwa Lubuskiego na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotowe zadanie dotyczyć będzie przebudowy odcinka drogi powiatowej Stare Strącze – Lipinki.

W wyniku prowadzonego naboru Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał Powiatowi Wschowskiemu kwotę 3 000 000 zł! Pozyskane środki mają służyć wsparciu lokalnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez poprawę stanu infrastruktury drogowej.

Przyznana pomoc stanowi 63% wartości zadania. Pozostała część kwoty pochodzić będzie ze wsparcia Gminy Sława i budżetu Powiatu.

Dziękujemy Zarządowi Województwa Lubuskiego, Burmistrzowi Sławy Cezaremu Sadrakule oraz Radnym Rady Miejskiej w Sławie za wsparcie kolejnego działania w naszym Powiecie!

 

Translate »