Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Staże i praktyki zawodowe

Print Friendly, PDF & Email

W stażach realizowanych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, do dnia 30 sierpnia 2021 roku udział wzięło łącznie: 179 uczniów I Zespołu Szkól im. Stanisława Staszica we Wschowie i 8 nauczycieli kształcenia zawodowego. Planuje się organizację kolejnych staży w systemie weekendowym i w okresie ferii zimowych.

W tym roku staże rozpoczęły się w trakcie roku szkolnego w weekendy i były kontynuowane w okresie wakacyjnym. Odbyły się  m.in. w firmie :  PNZ WÓJCIK Sp. z o.o., Restauracja Fin de Siecle, Restauracja Wschowianka, Elektromax, PIGTAR Sp. z o.o., MASAN, F.H.ILSCY, Biuro Rachunkowe E. Smolicz, Zakład Mechaniczny M. Suchora, Knajpka „ u Lipowego”, Restauracja Sławianka, MALTAP  Piotr Chodorowski, ESAP  Tomasz Myszka, EL-TIM, Grape Town Hotel w Zielonej Górze, Zamek Królewski we Wschowie, Zakład Mechaniczny M. Rusin.

Staże odbywają się na terenie województwa lubuskiego. Preferowane są firmy z najbliższego otoczenia. Uczniowie są kierowani do firm w branżach zgodnych z kierunkiem w jakim się kształcą. Staże zawodowe stanowią realną szansę na pracę dla uczniów, a także możliwość poznania środowiska pracy w warunkach rzeczywistych od strony praktycznej. Uczniowie w trakcie realizacji staży uczą się i zarabiają. Po zrealizowaniu 150  godzin uczeń otrzymuje stypendium w wysokości 1500 zł brutto.

Partnerem Powiatu Wschowskiego w realizacji tego zadania jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Deklaracje uczestnictwa dla uczniów, nauczycieli oraz  formularz  zgłoszeniowy dla firm dostępne są w biurze OPZL we Wschowie: 

OPZL Oddział Wschowa

ul. Niepodległości 3a pok.3

(budynek Santander Bank Polska )

67-400 Wschowa

 

Osoba do kontaktu (organizatorzy staży/praktyki):

Beata Przybylska – kom. 884 782 630, e-mail: b.przybylska@opzl.pl

tekst i zdjęcia: OPZL

 

Translate »