Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Kolejny remont drogi powiatowej

Print Friendly, PDF & Email

Rozpoczyna się remont ulicy Dworcowej w Szlichtyngowej wraz z budową nowych chodników. 

23 lipca 2021 r. Starosta Wschowski Andrzej Bielawski podpisał umowę z wykonawcą zadania firmą Drogtranz z Góry. Koszt realizacji inwestycji pn. „Remont nawierzchni jezdni bitumicznej oraz remont istniejących chodników  w pasie drogi powiatowej nr 1007F w miejscowości Szlichtyngowa – ul. Dworcowa” wyniesie 474 341,87 zł brutto.

Zadanie to zostanie sfinansowane z pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wsparcia Gminy Szlichtyngowa w kwocie 54 532,00 zł i budżetu Powiatu.

Zakres prac obejmie m. in.  wymianę istniejącej nawierzchni asfaltowej na nową, remont chodników wraz ze zjazdami, odnowienie istniejącego przejścia dla pieszych oraz budowę nowego, wykonanie nowego oznakowania odcinka drogi oraz regulację i wymianę pokryw studni kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej, wodociągowej  i deszczowej.

Wykonawca zrealizuje zadanie w  terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

To kolejna inwestycja drogowa w tej kadencji i kolejny etap prac nad poprawą bezpieczeństwa drogowego mieszkańców naszego regionu.

Translate »