Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Przyszli kierowcy rozpoczęli kurs prawa jazdy w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wschowskim”

Print Friendly, PDF & Email

Mimo, iż trwają wakacje rozpoczęliśmy kolejny kurs prawa jazdy kategorii B, w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wschowskim”. Dla uczestników projektu jest on bezpłatny i uwzględnia badania lekarskie niezbędne do rozpoczęcia kursu oraz egzamin po zakończeniu szkolenia. Podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego i zasad obowiązujących na egzaminie państwowym oraz będą doskonalić umiejętności prowadzenia pojazdu.

 Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia na egzaminie i szybkiego uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów. W niedalekiej przyszłości następna grupa uczestników projektu będzie miała okazję skorzystać z oferowanego w ramach projektu kursu.

Kolejny raz odpowiedzialny za przeprowadzenie kursu jest, wybrany w drodze konkursu, Ośrodek Szkolenia Kierowców przy LOK w Kościanie.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł
Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł
Projekt realizowany będzie do 30.06.2022.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

(tekst i zdjęcia: I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie)

 

Translate »