Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Umowa dotacyjna na remont ul. Dworcowej podpisana

Print Friendly, PDF & Email

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus podpisali umowę, której przedmiotem jest udzielenie dotacji celowej Powiatowi Wschowskiemu z budżetu gminy Szlichtyngowa w wysokości 54 532,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1007F ul. Dworcowa w Szlichtyngowej.

Planowany koszt remontu ulicy Dworcowej w Szlichtyngowej wyniesie 545 tys. zł i zostanie sfinansowany z pozyskanych przez Zarząd Powiatu Wschowskiego środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wsparcia Gminy Szlichtyngowa i budżetu Powiatu.

Zakres prac obejmie m. in. wymianę istniejącej nawierzchni asfaltowej na nową, remont chodników wraz ze zjazdami, odnowienie istniejącego przejścia dla pieszych oraz budowę nowego, wykonanie nowego oznakowania odcinka drogi oraz regulację i wymianę pokryw studni kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i deszczowej.

Aktualnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Prace zostaną wykonane do końca 2021 roku.

 

Translate »