Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz ptaków na terenie całego kraju

Print Friendly, PDF & Email

W związku z przeprowadzanym w 2021 roku na terenie całego kraju monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz ptaków, w celu umożliwienia osobom upoważnionym przez poszczególnych wykonawców do wykonywania obserwacji i pomiarów, informujemy właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wykonywaniem w/w zadania.  Monitoring przeprowadzony zostanie w zakresie:

  • gatunków zwierząt, z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, którego wykonawcą jest Instytut Ochrony Przyrody PAN;
  • gatunków roślin, z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, którego wykonawcą jest firma KRAMEKO sp. z o.o.;
  • siedlisk przyrodniczych, z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, którego wykonawcą jest konsorcjum złożone z następujących podmiotów: Instytut Badawczy Leśnictwa, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Ochrony Środowiska PIB i TAXUS IT sp. z o.o.

Zakres monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych wraz z liczbą przewidzianych
do monitoringu stanowisk jest dostępny pod adresem:

 http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/zakres/2020-2021

Lista stanowisk zaplanowanych do monitorowania w roku 2021 wraz z przybliżoną lokalizacją dostępna jest na stronie:

 http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/lokalizacja-stanowisk

Szczegółowych informacji o lokalizacji stanowisk wskazanych do monitoringu
w poszczególnych zakresach mogą udzielić:

– Monika Zajączkowska, m.zajaczkowska@gios.gov.pl, tel. 22 574 27 08 – monitoring gatunków zwierząt,

− Barbara Albiniak, b.albiniak@gios.gov.pl, tel. 22 574 27 05 – monitoring gatunków roślin,

− p. Iwona Müller, i.muller@gios.gov.pl, tel. 22 574 27 07 – monitoring siedlisk przyrodniczych.

Ponadto, w latach 2021-2022 w ramach zadania „Monitoring ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2021-2022” kontynuowany będzie Monitoring Ptaków Polski. Wykonawcą zadania jest konsorcjum Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Muzeum i Instytutu Zoolog PAN.

Informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej:

https://monitoringptakow.gios.gov.pl/

Natomiast szczegółowych informacji na temat projektu może udzielić:

– Dorota Łukasik, d.lukasik@gios.gov.pl, tel. 22 547 06.

Głównym celem prowadzonego monitoringu przyrodniczego jest określenie stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenie wyróżnionych w kraju regionów biogeograficznych.

źródło: gios.gov.pl

Translate »