Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F Sława – Krzepielów – Etap I

Print Friendly, PDF & Email

Projekt realizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Projekt realizowany jest w systemie “zaprojektuj i wybuduj”. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej (w tym uzyskanie pozwoleń) oraz wykonanie robót związanych z rozbudową drogi. Droga zostanie poszerzona do szerokości jezdni 6 m na całym odcinku, zaprojektowana i wykonana zostanie nawierzchnia z masy asfaltowej, wybudowana zostanie ścieżka pieszo-rowerowa w terenie niezabudowanym od km 0+045 do km 2+292 o szerokości 2,5 m i długości 2337 m,  wybudowane i przebudowane zostaną chodniki dla pieszych, pobocza, rowy i kanalizacja deszczowa terenie zabudowanym.  

Całkowita wartość zadania –  18 101 769,63 zł

w tym:

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  –  9 703 882 zł (tj. 70%)

– Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 3 500 000 zł

Okres realizacji zadania: 09/2021 – 01/2025

Translate »