Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Remont nawierzchni jezdni bitumicznej w km 0+000 do km 0+100 oraz remont istniejących chodników w km 0+000 do km 0+363 w pasie drogi powiatowej nr 1007F w miejscowości Szlichtyngowa – ul. Dworcowa

Print Friendly, PDF & Email

Projekt realizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania wykonany zostanie remont nawierzchni jezdni asfaltowej na odcinku o długości 100 mb polegający  na wymianie istniejącej nawierzchni asfaltowej na nową, remont istniejących chodników wraz ze zjazdami o nawierzchni z kostki betonowej, odnowione zostaną istniejące przejścia dla pieszych oraz wykonane nowe przejścia, przeprowadzona zostanie regulacja i wymiana pokryw studni kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, deszczowej.

Całkowita wartość zadania –  483.598,87 zł

w tym:

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  –  338.519,00 (tj. 70%)

– Powiat Wschowski –  90.547,87 zł

– Gmina Szlichtyngowa – 54.532,00 zł

Okres realizacji zadania: 07/2021 – 12/2021

 

 

Translate »