Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Pożegnanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Print Friendly, PDF & Email

Zakończyła się kolejna kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powoływanej przez Starostę Wschowskiego.

29 września 2020 roku w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się uroczyste pożegnanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W skład Powiatowej Rady wchodzili:

Emilia Opala– przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. Koło PZN we Wschowie,

Beata Pawłowicz– przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie,

Hanna Romanowicz– przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa,

Jolanta Milkowska– przedstawiciel Stowarzyszenia Amazonek Wschowskich,

Bożena Gruszka– przedstawiciel Gminy Sława.

Do zakresu Powiatowej Rady należało m.in.:

-opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz  projektów uchwał przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych,

– zajmowanie się bieżącymi sprawami osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wschowskiego- rozwiązywaniem bieżących problemów osób niepełnosprawnych.

Starosta  Wschowski Andrzej Bielawski podziękował wszystkim członkom Rady i złożył wyrazy wdzięczności za dotychczasową pracę na rzecz osób niepełnosprawnych. Doświadczenie oraz doskonała znajomość problemów środowiska dla którego pracowali spowodowały, że wszyscy prawidłowo wywiązali się z powierzonych im obowiązków.

Jednocześnie Starosta Wschowski podziękował Pani Katarzynie Ciepłej-Nowak Kierownikowi PCPR we Wschowie za zaangażowanie i profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych obowiązków związanych z obsługą administracyjną Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Translate »