Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Staże i praktyki zawodowe

Print Friendly, PDF & Email

Od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2022 roku realizowany jest projekt ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim”.

Uczniowie odbywają praktyki i staże realizowane u pracodawców oraz przedsiębiorców na terenie Powiatu Wschowskiego.

W projekcie dotychczas wzięło udział 136 uczestników z I  Zespołu Szkół we Wschowie oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie.

Staże uczniów trwały 150 godzin, natomiast nauczycieli 40 godzin. Uczestnicy odbyli staże w dwunastu zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik mechanik, technik spedytor, technik elektryk, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, fryzjer, stolarz, elektryk oraz kucharz.

Celem staży dla uczniów jest nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zdobycie doświadczenia w środowisku pracy zwiększającego szanse na uzyskanie zatrudnienia oraz podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji w wykonywanym zawodzie.

Natomiast celem staży nauczycieli jest podniesienie kompetencji w zakresie kształcenia zawodowego, zaktualizowanie wiedzy, poznanie nowszych, aktualnie stosowanych technik i rozwiązań w danej branży, a następnie przekazanie zdobytej przez siebie wiedzy i doświadczenia uczniom.

Liderem projektu jest Powiat Wschowski, a partnerami są Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa z Gorzowa Wielkopolskiego, Uniwersytet Zielonogórski oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej we Wschowie, która jest odpowiedzialna za realizację staży i praktyk dla uczniów i nauczycieli.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł.
Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Translate »