Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Powiat remontuje ulice we Wschowie

Print Friendly, PDF & Email

Trwa remont ulic Daszyńskiego i Polnej we Wschowie. Powiat Wschowski pozyskał na zadanie 80% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość inwestycji wynosi 2.142.853,98 zł. Inwestycję finansowo wsparła gmina Wschowa.

W ramach zadania na ulicy Daszyńskiego na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. Gospody wykonana została nawierzchnia asfaltowa jezdni. Na ulicy Polnej na odcinku od ulicy Daszyńskiego do ulicy Podgórnej wymieniana jest istniejąca nawierzchnia jezdni na nawierzchnię z kostki granitowej, natomiast na odcinku od ulicy Podgórnej do ulicy Wierzbowej wyremontowane zostaną progi zwalniające. Dodatkowo na ulicy Polnej przeprowadzony został kapitalny remont chodników, natomiast na ulicy Daszyńskiego trwają jeszcze prace.

Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne „Drogomel”  Spółka Jawna Andrzej Skoczylas i Krzysztof Głuszko z siedzibą w Górze. Nadzór inwestorski nad w/w inwestycją prowadzi firma Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak ze Wschowy.

Termin realizacji zadania wyznaczono do dnia 15 października 2020 roku.

Translate »