Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Ograniczone funkcjonowanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

Print Friendly, PDF & Email

SOSW we Wschowie i ORW we Wschowie za zgodą organu prowadzącego, zawiesiło swoją działalność, a dzieci i młodzież pozostały w domach pod opieką rodziców, w związku z tym zgodnie z rozporządzeniem MEN rodzice dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które nie będą uczęszczały do przedszkola, szkoły czy innej placówki z powodu epidemii COViD-19 mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

W  przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.  

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje również osobie sprawującej osobistą opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną, która nie uczęszcza do szkoły czy ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego z powodu epidemii COVID-19. 

Rozporządzenie MEN Nowelizacja_rozporządzenia_MEN_-_COViD-19_(art_30b) (1)

sosw

Translate »