Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Podpisano umowę dotacyjną na zabytek w Sławie

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 13 marca 2020 roku Starosta Wschowski Andrzej Bielawski podpisał umowę na dotację z Księdzem Jerzym Ślusarczykiem Proboszczem Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Sławie na dofinansowanie wykonania drenażu opaskowego odwadniającego wokół fundamentów przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Sławie w wysokości 20 000,00 złotych brutto.

Wniosek został rozpatrywany na podstawie uchwały nr X/54/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Powiatu Wschowskiego.

Powiat Wschowski co roku dofinansowuje jeden zabytek, nie będący własnością Powiatu. Do 15 października każdego roku można złożyć wniosek w zakresie przyznania dotacji z przeznaczeniem na remont zabytku nie stanowiącego własności Powiatu Wschowskiego.

Translate »