Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Odbyło się spotkanie grupy sterującej

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 9 marca 2020 roku w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się kolejne spotkanie grupy sterującej w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” z Osi Projektowej VIII Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.4.Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Celem projektu jest działanie na rzecz rozwoju kompetencji, kwalifikacji i umiejętności przyszłych pracowników, odbywające się poprzez współpracę z pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz Uniwersytetem Zielonogórskim.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł.
Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł.
Projekt realizowany będzie do 30.06.2022 roku.

logo

projekt

Translate »