Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F na odcinku Stare Drzewce – Konradowo o długości ok. 2,2 km

Print Friendly, PDF & Email

Projekt realizowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane, polegające na rozbudowie istniejącego odcinka drogi powiatowej nr 1011F na długości około 2,2 km. Początek robót znajduję się na końcu obszaru zabudowanego Stare Drzewce, a koniec robót na skrzyżowaniu z drogą powiatową 1010F Konradowo – Krzekotów.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz całkowitą rozbiórkę istniejącej podbudowy z kamienia polnego. Na całym odcinku rozbudowywanej drogi przewidziano wykonanie warstwy ścieralnej, warstwy wiążącej, podbudowy bitumicznej, podbudowy z kruszywa łamanego oraz stabilizacji gruntu cementem w miejscach poszerzeń oraz wyprofilowanie rowów przydrożnych.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa.

Całkowita wartość zadania-  3.318.888 zł,

w tym:

– Funduszu Dróg Samorządowych –  1.991.332,00 zł.

– Gmina Szlichtyngowa – 250.000,00 zł

– Powiat Wschowski – 1.077.556,00 zł

Okres realizacji zadania: 07/2019 – 06/2020

Translate »