Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Odbyła się XII sesja Rady Powiatu Wschowskiego

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 30 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XII sesja Rady Powiatu Wschowskiego. W trakcie obrad radni zapoznali się z pismem Związku Powiatów Lubuskich z dnia 16 grudnia 2019 r. i nie wnieśli sprzeciwu dot. zmian w Statucie Związku Powiatów Lubuskich. Starosta Wschowski Andrzej Bielawski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:
– ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od  usunięcia pojazdu w 2020 roku;
– wyrażenia woli przyjęcia od Powiatu Kościańskiego zadania z zakresu edukacji publicznej;
– rozpatrzenia petycji dotyczącej możliwości wdrożenia wytycznych zawartych w Europejskim Kodeksie Dobrej Praktyki Administracyjnej w Starostwie Powiatowym we Wschowie;
– rozpatrzenia petycji dotyczącej dokonania analizy w zakresie możliwości wdrożenia procedur w Starostwie Powiatowym we Wschowie związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów dot. płatności bezgotówkowych;
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2019-2026;
– zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2019;
– Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2020-2026;
– uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2020.

Translate »