Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

ZAWIADOMIENIE o XII sesji Rady Powiatu Wschowskiego

Print Friendly, PDF & Email

Przewodniczący Rady Powiatu Wschowskiego informuje, że w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej (III piętro) Starostwa Powiatowego we Wschowie odbędzie się XII sesja Rady Powiatu Wschowskiego Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 3. Sprawy organizacyjne. 
  a. Rozpatrzenie pisma Związku Powiatów Lubuskich z dnia 16 grudnia 2019 r., znak: ZPL.0120.1.2019.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów
  na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od  usunięcia pojazdu w 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przyjęcia od Powiatu Kościańskiego zadania z zakresu edukacji publicznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej możliwości wdrożenia wytycznych zawartych w Europejskim Kodeksie Dobrej Praktyki Administracyjnej w Starostwie Powiatowym we Wschowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dokonania analizy w zakresie możliwości wdrożenia procedur w Starostwie Powiatowym we Wschowie związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów dot. płatności bezgotówkowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2019-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2020-2026.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2020.
 14. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 15. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Wschowskiego.
 16. Zamknięcie obrad.             

PRZEWODNICZĄCY RADY

-/ Jolanta Denesiuk

Translate »