Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Budowa chodnika w Zamysłowie

Print Friendly, PDF & Email

Trwają prace budowlane polegające na budowie chodnika w miejscowości Zamysłów, wzdłuż drogi powiatowej nr 1009F. Nowy chodnik powstaje na odcinku 176 m, tj. od posesji nr 36 do posesji nr 40. Zadanie to jest realizowane przez Powiat Wschowski. Jego realizacja stała się możliwa dzięki wsparciu finansowemu Gminy Szlichtyngowa. Zgodnie z umową zawartą dnia 12 września 2019 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolantą Wielgus i Starostą Wschowskim Andrzejem Bielawskim, Gmina Szlichtyngowa partycypuje w 50% kosztów realizacji tego zadania, tj. w kwocie 20 000 zł.

W ramach tego zadania powstaje chodnik o szerokości 1,50 m. Prace rozpoczęły się od przygotowania terenu, następnie osadzono krawężniki oraz ułożono kostkę brukową. Wykonano również zjazdy z drogi powiatowej do posesji.

Wykonanie tego zadania poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, jak również bezpieczeństwo naszych Mieszkańców

Źródło: UMiG Szlichtyngowa

Translate »