Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Spotkanie grupy sterującej

Print Friendly, PDF & Email

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w  Powiecie Wschowskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Priorytet VIII Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Podziałanie 8.4.1. – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, w dniu 28 października 2019 roku odbyło się spotkanie grupy sterującej w I Zespole Szkół we Wschowie.

W trakcie spotkania poruszono kwestię dotychczasowych postępów oraz planów działania w zakresie kursów uczniów i nauczycieli na kolejne okresy rozliczeniowe oraz omówiono postępy prac związanych z realizacją zadań w zakresie doradztwa, staży i praktyk u pracodawców i przedsiębiorców. Projekt realizowany jest z poszanowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł.
Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł.
Projekt realizowany będzie do 30.06.2022.

logo

Translate »