Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Fotografia na zielono – Fotografie in Grün

Print Friendly, PDF & Email

 W dniach 4-10 maja 2019 roku realizowany był projekt „Fotografia na zielono” finansowany przez Fundusz Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz PNWM, uczestnikami którego byli uczniowie i nauczyciele SOSW we Wschowie oraz Forderschule z Herrnhut. Obie placówki współpracują ze sobą od 2011r. – początkowo w ramach projektu GESZKO, a obecnie w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz PNWM. W założeniu projektu grupy spotykają się dwa razy w roku zarówno na terenie Niemiec jak      i Polski. Tym razem byli obecni także instruktorzy fotografii, którzy uczyli młodzież podstaw fotografii oraz dokumentowali podjęte działania podczas całego pobytu. Obecny projekt polegał na zaprezentowaniu uroków województwa lubuskiego ze szczególnym uwzględnieniem działań proekologicznych. Miejscem realizacji tegorocznego spotkania na terenie Polski był Żagań, do którego musieli dojechać zarówno uczniowie ze Wschowy jak i Herrnhut. Po serdecznym przywitaniu odbyły się pierwsze warsztaty fotograficzne z instruktorami oraz zajęcia rekreacyjne na basenie. Następnego dnia beneficjenci odwiedzili Zakład Zagospodarowania Odpadami, gdzie zapoznali się z nawykami kultury ekologicznej oraz działaniami zmierzającymi do ograniczenia odpadów w życiu codziennym. W kolejnych dniach uczniowie uczestniczyli w warsztatach z przewodnikiem na terenie Parku Mużakowskiego, zwiedzili Ogród Botaniczny w Zielonej Górze, brali udział w grach miejskich na terenie Parku Żagańskiego oraz wokół rynku Zielonej Góry w poszukiwaniu Bachusów. Podczas popołudniowych spotkań na terenie pensjonatu odbywały się spotkania przy wspólnych posiłkach, ogniskach, dyskotekach oraz różnorodnych grach i zabawach integracyjnych. Jednak „wszystko co dobre szybko się kończy”, ostatniego przedpołudnia odbyła się ewaluacja wspólnie spędzonych dni, podczas której nasi instruktorzy przedstawili nam wyniki pracy całej grupy oraz prezentacje zdjęć robionych przez uczniów obu szkół. Był to bardzo wzruszający moment dla wszystkich uczestników projektu, potwierdzający że udział w tego typu projektach jest jednym ze sposobów równania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, umożliwiającym rozwijanie zainteresowań oraz pozwalający nawiązywać relacje z rówieśnikami z innych kręgów kulturowych. Koordynatorkami projektu w SOSW były: Hanna Romanowicz oraz Katarzyna Gertych.

Źródło: SOSW we Wschowie

 

Translate »