Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Spotkanie grupy sterującej

Print Friendly, PDF & Email

16 maja 2019 roku w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się kolejne spotkanie grupy sterującej w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim”.

Omówiono między innymi dotychczasowe postępy oraz plan działania partnerów w zakresie realizacji kursów/szkoleń uczniów i nauczycieli na kolejne okresy rozliczeniowe, analizowano strategię organizacji Powiatowych Targów Zawodowych oraz przedstawiono postępy prac związanych z realizacją zadań w zakresie doradztwa, staży i praktyk u pracodawców. Projekt realizowany jest z poszanowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji.

Na realizację projektu władze Powiatu pozyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł.
Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł.
Projekt realizowany będzie do 30.06.2022.

Translate »