drukuj drukuj

2019 r.

UCHWAŁA Nr II/7/2018 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” ogłoszona 17 grudnia 2018 r. w Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2990.

Program na 2019 rok