Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Ulica Mickiewicza w trakcie remontu

Print Friendly, PDF & Email

Powiat Wschowski realizuje wspólnie z gminą Wschowa zadanie pn. „Przebudowa ulicy Mickiewicza we Wschowie z budową zatoki parkingowej dla autobusów – etap II”.  Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne „Drogomel” Andrzej Skoczylas i Krzysztof Głuszko Spółka Jawna.W ramach planowanych robót zostaną wykonane prace tj. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, krawężniki, budowa chodnika, ścieki z kostki betonowej, podbudowa, nawierzchnia i parking z płyt betonowych, zjazdy na posesje, kanalizacja deszczowa oraz montaż ogrodzenia.  Wartość umowna zadania wynosi 184 831,39 złotych brutto. Termin realizacji inwestycji do dnia 31 maja 2018 roku.

Translate »