Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Uroczyste otwarcie ulicy Kamiennej

Print Friendly, PDF & Email

5 grudnia 2017 roku uroczyście otwarto ulicę Kamienną we Wschowie, choć już od ponad miesiąca mieszkańcy mogą korzystać z drogi. Przecięcia wstęgi dokonał Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka, Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Wschowa Miłosz Czopek oraz Prezes Przedsiębiorstwa Nasienno-Zaopatrzeniowego Sp. J. we Wschowie Maciej Wójcik.

Powiat Wschowski zrealizował ważną inwestycję drogową na terenie gminy Wschowa pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4206F (ul. Kamienna) we Wschowie” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1.911.807,88 złotych brutto, w tym 829.408,00 złotych brutto stanowi dofinansowanie ze środków budżetu państwa, 540 000,00 złotych brutto Gmina Wschowa oraz 30 000,00 złotych brutto Przedsiębiorstwo Nasienno-Zaopatrzeniowe Wójcik Sp. Jawna Wschowa.

Długo oczekiwana przebudowa drogi w znaczącym stopniu przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i poziomu życia mieszkańców w naszym rejonie. To wszystko pokazuje, że wspólnie można zrobić znacznie więcej. Droga zmieniła się nie do poznania.

W ramach zadania wykonano remont nawierzchni drogi i zjazdów z mieszanki mineralno-asfaltowej, kanalizację deszczową, ciągi pieszo – rowerowe, chodniki, przejścia dla pieszych, 90 miejsc parkingowych oraz oznaczenia bezpieczeństwa ruchu.

Jak podkreślał Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka udział tylu podmiotów był nieoceniony. Gdyby nie wkład gminy, Starostwo nie wykonałoby budowy tak dużej ilości miejsc parkingowych, a pomoc przedsiębiorcy to ważny krok w budowaniu wspólnej przestrzenni do działania biznesu i samorządu. Obecny na uroczystości Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch, podkreślał, że fakt współpracy i współfinansowania inwestycji drogowej przez prywatnego przedsiębiorcę to ewenement na skalę naszego województwa. Zapraszamy do relacji wideo i fotograficznej z tej uroczystości.

 Wykonawcą zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4206F (ul. Kamienna) we Wschowie” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”  była Firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, natomiast firma Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak ze Wschowy pełniła nadzór inwestorski nad w/w inwestycją.

Translate »