Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Zakończono przebudowę ulicy Waryńskiego w Sławie

Print Friendly, PDF & Email

Zakończono prace remontowe na ulicy Waryńskiego w Sławie. Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Wschowski wspólnie z Gminą Sława. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa.

W ramach planowanych robót zostały przeprowadzone roboty rozbiórkowe – frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. 3 cm; – demontaż torowiska kolejowego; – regulacja studni rewizyjnych oraz studzienek kanalizacji deszczowej; – mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej – skropienie podbudowy asfaltem, – ułożenie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm z masy mineralno-asfaltowej -mechaniczne odtworzenie oznakowania poziomego (dwóch przejść dla pieszych) grubowarstwowo”.

Zdjęcia: sława.pl

 

Translate »