Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Trwa przebudowa ulicy Waryńskiego w Sławie

Print Friendly, PDF & Email

Rozpoczęły się prace remontowe na ulicy Waryńskiego w Sławie. Inwestycja jest realizowana przez Powiat Wschowski wspólnie z Gminą Sława.Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa. W ramach planowanych robót zostaną przeprowadzone pomiary w terenie (685 mb) – roboty rozbiórkowe – frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. 3 cm; – demontaż torowiska kolejowego; – regulacja studni rewizyjnych oraz studzienek kanalizacji deszczowej; – mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej – skropienie podbudowy asfaltem, – ułożenie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm z masy mineralno-asfaltowej -mechaniczne odtworzenie oznakowania poziomego (dwóch przejść dla pieszych) grubowarstwowo”.

W związku z pracami mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Źródło: sława.pl

Translate »