Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Kolejna ważna inwestycja w Powiecie Wschowskim

Print Friendly, PDF & Email

30 czerwca 2017 roku Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka wraz z Wicestarostą Powiatu Wschowskiego Wojciechem Kuryłło podpisali umowę na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku I LO oraz przebudowa pomieszczeń budynku I LO” z Konsorcjum firm „SA-BUD” Sp. c. Jerzy i Grzegorz Sadowscy ze Wschowy, Instalacje Grzewcze i Wod.-Kan. Ryszard Machowski ze Wschowy, Instalatorstwo Elektryczne Krzysztof Śnieżek ze Wschowy, Zakład Ogólnobudowlany-Ciesielstwo Piotr Nadolny z m.Grodzisko, gm. Osieczna. Roboty budowlane rozpoczną się już w poniedziałek w dniu 3 lipca 2017 roku.

Wartość zadania wynosi  5.128.116,00 złotych brutto, w tym 3.103.299,79 złotych brutto stanowić będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Złożona przez wykonawcę oferta była droższa łącznie o 498.055,17 złotych brutto od planowanej kwoty, w tym odnośnie zadania dot. termomodernizacji o kwotę 437.948,53 złotych brutto. Przyczynę wzrostu kosztów inwestycji należy upatrywać we wzroście cen materiałów budowlanych w ostatnich miesiącach oraz konieczności spełniania przez wykonawców warunków zatrudniania pracowników wyłącznie w oparciu o umowę o pracę.

W ramach inwestycji zostanie wykonana głęboka termomodernizacja budynku szkoły oraz przebudowa pomieszczeń. Termin realizacji zadania został wyznaczony do dnia 20 sierpnia 2018 roku. Na realizację zadania Powiat Wschowski zamierza wyemitować obligacje samorządowe na prefinansowanie środków unijnych, co w żaden sposób nie będzie obciążało wskaźnika zadłużenia Powiatu Wschowskiego.

W ramach realizacji zadania podpisano również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad w/w inwestycją z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Jan Grzempa z Kościana w wysokości 44.772,00 złotych brutto. Jednakże z winy wykonawcy odstąpiono od umowy w trybie natychmiastowym i rozpisano nowe zapytanie ofertowe.

 

poziom_kolor_herb_powiatu_tekst

 

Translate »