Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Remont drogi Wróblów-Potrzebowo

Print Friendly, PDF & Email

Trwają prace końcowe zadania pn.  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1015 F Wróblów – Potrzebowo na długości 1050 mb wraz z budową przepustu na cieku Sarnka”. Wykonawcą  jest firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Wartość umowna zadania wynosi 755 609, 14 złotych brutto.

Nadzór inwestorski nad inwestycją pełni firmą Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak ze Wschowy. Wynagrodzenie za nadzorowanie przedmiotowej inwestycji wynosi 14 514,00 złotych brutto.

50% inwestycji będzie realizowane przy udziale środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Termin realizacji obu inwestycji do 28 października 2016 roku.

Translate »