Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Zawiadomienie

Print Friendly, PDF & Email

Na podstawie art. 113 ust. 5 i 6, art. 115 ust. 1 w myśl art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity, Dz. U. z 2015, poz. 782 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 i 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) Starosta Wschowski, zawiadamia, że na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o. w imieniu, której działa pełnomocnik Łukasz Miłkowski, PBE ELBUD Poznań S.A.”, wszczyna postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Przyczyna Dolna, jednostka ewidencyjna Wschowa- obszar wiejski, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 147 o powierzchni 1,02 ha, 164 o powierzchni 0,6300 ha w celu przeprowadzenia napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kv, relacji Wschowa- Huta Głogów.

Translate »