Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Uwaga producenci mleka!!!

Print Friendly, PDF & Email

KOMUNIKAT PREZESA ARR
UWAGA PRODUCENCI MLEKA

Od 13 sierpnia do 11 września br. Agencja Rynku Rolnego będzie przyjmowała wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.

Wnioski należy złożyć do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego.
Adresy oddziałów tljkoerenowych oraz godziny pracy znajdują się w linku poniżej: http://www.arr.gov.pl/kontakt-arr/oddzialy-terenowe-arr

Do wniosku należy dołączyć:
1. zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimi s określone w
art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z
późn. zm.);
2. zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie
określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
3. oświadczenie o niezaleganiu:
a) z płatnościami podatków,
b) w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/data/00069/kml_p14_f2.pdf

Źródło: Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.

Translate »