Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

10 MIESIĘCY Z FUNDACJĄ PZU

Print Friendly, PDF & Email

Projekt „Dobry wybór – piękne życie” w konkursie FUNDACJI PZU „PZU po lekcjach” napisały w czerwcu Lucyna Kowalczykowska i Joanna Lewandowska i złożyły razem ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie do Fundacji.

Stowarzyszenie otrzymało 35.620,20 złotych na realizację zamierzonych zadań. Te zadania wykonali nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego we Wschowie.

Co zamierzaliśmy zrobić?
Realizację projektu rozpoczęliśmy od powołania zespołu realizującego projekt. Zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne, na którym bezpośredni odbiorcy – uczniowie gimnazjum i liceum oraz nauczyciele i dyrekcja szkół zostali zapoznani z harmonogramem zajęć ceramicznych, organizacją praktyk, działalnością punktów konsultacyjnych i organizacją spotkań z artystami.
Projekt przewidywał organizację „praktyk”, zajęć z praktycznym udziałem uczniów gimnazjum i liceum z dziećmi z różną niepełnosprawnością w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym. Praktyka w ośrodku z dziećmi z niepełnosprawnością od lekkiego do głębokiego, ze sprzężeniem ruchowym, autyzmem czy niedowidzeniem mała na celu poznanie i zdobycie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo – wychowawczą i dydaktyczną z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowaniem jakiejkolwiek wiedzy psychologiczno-pedagogicznej oraz dydaktycznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Zajęcia te dostarczyły pierwszych doświadczeń pedagogicznych, zapoznały z metodami i formami pracy w szkole. Cześć doświadczeń uczniowie nabyli podczas wycieczek szkolnych. Istotnym celem praktyki była pomoc uczniom w procesie samookreślenia zawodowego. Zorganizowany i uruchomiony został punkt konsultacyjny i informacyjny prowadzony przez terapeutów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Konsultacje zaplanowane były dla uczniów gimnazjum i liceum oraz rodziców którzy chcieli dowiedzieć się i rozwiać wątpliwości lub upewnić się w wyborze ścieżki życiowej zgodnej ze swoją pasją, możliwościami i potrzebami oraz dla tych, którzy mają wątpliwości odnośnie prawidłowego rozwoju swojego dziecka.
Z uwagi na szczególne uwarunkowania procesu twórczego związanego z wyrabianiem i utrwalaniem wyrobów glinianych planowane były po trzy spotkania w każdym miesiącu przez czas trwania projektu. Każde spotkanie warsztatowe trwało po 2 h. Łącznie ilość godzin przeznaczonych na warsztaty to 60 h. W warsztatach uczestniczyły grupy 10 osobowe.
Przygodę z ceramiką uczestnicy rozpoczęli od zdobycia umiejętności dotyczących warsztatu pracy oraz narzędzi przydatnych w formowaniu przedmiotów glinianych. Następnie kolejno zgłębiali tajniki technologii ceramicznej. Warsztaty odbywały się na terenie Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, w związku z tym w zajęciach również uczestniczyli uzdolnieni plastycznie uczniowie tejże szkoły.
Planowaliśmy również wycieczki do Wrocławia do artystycznej pracowni ceramicznej na Akademii Sztuk Pięknych oraz do Fabryki Ceramiki w Bolesławcu. Były one źródłem nowych inspiracji i wzbogaciły wiedzę zdobytą podczas warsztatów. Zwieńczeniem projektu była wystawa prac uczniów podczas odbywającego się co roku na terenie naszego miasta, Jarmarku Wyrobów Regionalnych. Była to okazja do zaprezentowania efektów wielomiesięcznej pracy dała wiele satysfakcji i znacząco wpłynęła na poczucie własnej wartości.

Co uważamy za największy sukces?
Dzięki realizacji projektu utworzyliśmy na placu zabaw stanowiska aktywności ruchowej dzieci z niepełnosprawnością ruchową i z zaburzoną integracją sensoryczną. Dla organu prowadzącego – Starostwa Powiatowego i rodziców są to kolejne miejsca rewalidacji ich podopiecznych i dzieci. Dla dzieci to kolejne miejsce zabaw na które czekały i o którym „rozmawiały” z nauczycielami (większość dzieci niemówiących – komunikacja alternatywna). Długo czekały na to miejsce i obserwowały zmianę przez szybę. Widzieć ich zadowoloną minę – to nasz największy sukces.
Również niezapomniana jest zmiana zachowania licealistów i gimnazjalistów po zajęciach, którzy z osób przepełnionych strachem stali się osobami, które umawiały się na kolejne spotkania. Radość, że niepełnosprawni są tacy sami, była wielka. Jedna z osób na pewno będzie się starała o przyjęcie na studia pedagogiczne specjalne.
Udział młodzieży w zajęciach ceramicznych to także przyrost ich aktywności, na początku czekaliśmy i liczyliśmy obecnych, a na końcu mieliśmy problem z organizacją.
Sukcesem jest także aktywność rodziców, którzy przyzwyczajeni do aktywności będą oczekiwać wycieczek, spotkań i konsultacji.

Czy projekt będzie kontynuowany?
Tak, konsultacji chcą nauczyciele i rodzice dzieci niekoniecznie związani z Ośrodkiem. Ośrodek jest placówką poznaną dzięki projektowi, która pomaga każdemu rodzicowi zaniepokojonemu rozwojem swojego dziecka. Dla niektórych jest rozwianiem swoich wątpliwości, a dla innych wsparciem i ukierunkowaniem.

Tekst: Lucyna Kowalczykowska – koordynator projektu

 

LOGO-CMYKDSCN0341-250x167DSCN0356-250x167

Translate »