Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Hufiec Pracy Wschowa realizatorem projektu „Równi na rynku pracy”

Print Friendly, PDF & Email

W Hufcu Pracy we Wschowie realizowany jest projekt pn. „Równi na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Beneficjenci projektu w trakcie jego trwania otrzymują różnego rodzaju wsparcie. Projekt skierowany jest do osób młodych wieku 18-24 lat – nieuczących się, niepracujących i niemających kwalifikacji zawodowych lub mających kwalifikacje niedostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy.
W ramach wsparcia aktywizująco-doradczego uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach z psychologami oraz doradcami zawodowymi, które pozwoliły im na wybór zgodnego z ich predyspozycjami szkolenia zawodowego. Beneficjenci mieli również okazję do wzięcia udziału w różnego rodzaju kursach między innymi, komputerowym oraz prawa jazdy kat. B.
Po zakończonych kursach lub szkoleniach uczestnicy zostali skierowani na staże zawodowe, pozwalające im na nabycie umiejętności praktycznych. Obecnie beneficjenci projektu z regionu powiatu wschowskiego realizują sześciomiesięczne staże w zawodach: pomoc klienta gastronomii, elektryk, kosmetyczka, magazynier, oraz sprzedawca. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymują również zwrot kosztów za dojazd na zajęcia i staże.

Autor: 4 – 9 HP Wschowa
Autor zdjęć: 4 – 9 HP Wschowa

zdjęcie1_Beneficjentki w trakcie stażu w zawodzie kosmetyczka

zdjecie1_Beneficjentki_w_trakcie_stazu_w_zawodzie_kosmet  21.07.2015 R

Translate »