Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

„Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie”

Print Friendly, PDF & Email

1 lipca 2015 roku w Starostwie Powiatowym we Wschowie podpisano umowę z wykonawcą zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie”.
Umowę z firmą Zakład Budownictwa Ogólnego Zbigniew Kłos z siedzibą we Wschowie podpisali Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka, Wicestarosta Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wschowskiego Magdaleny Jędrzejczak. Wartość inwestycji wynosi 1 112 193,50 złotych brutto. Zadanie będzie realizowane w 100 % w ramach dotacji ze środków NFOŚiGW. Ostateczny termin realizacji inwestycji nastąpi do dnia 30 października 2015 roku.
Podpisano również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na w/w zadanie z firmą Projektowanie Nadzór Doradztwo Budowlane Jan Pabierowski z siedzibą we Wschowie. Wynagrodzenie za nadzorowanie przedmiotowej inwestycji wynosi 22.140,00 złotych brutto.

Translate »