Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Przywrócenie Sądu Rejonowego we Wschowie

Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz.U.2014.1683) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U.2014.1744), z dniem 1 lipca 2015 roku nastąpi przywrócenie Sądu Rejonowego we Wschowie.
Utworzenie sądów rejonowych to konsekwencja tzw. prezydenckiej noweli ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, dzięki której zostały wprowadzone wiarygodne kryteria znoszenia i tworzenia sądów rejonowych.
W Sądzie Rejonowym we Wschowie zostaną utworzone wydziały:
• I Wydział Cywilny- sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu.
• II Wydział Karny- sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
• III Wydział Rodzinny i Nieletnich- sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
• IV Wydział Ksiąg Wieczystych- sprawy wieczysto księgowe z obszaru właściwości tego Sądu
• Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.

 

 

 

Translate »